NAŠE SLUŽBY

D&K Brazing s.r.o.

Spoločnosť D&K Brazing s. r. o. sa od svojho založenia v roku 2016 zameriava na spájkovanie a žíhanie nerezových a oceľových komponentov v lineárnej peci s uzavretou, riadenou atmosférou zloženú z čistého vodíka a dusíka.

Skúsenosti a znalosti spolu so špičkovou technológiou umožňujú spájkovať a žíhať od jednoduchých koncoviek a trubiek  pre automobilový priemysel alebo odvetvie hydrauliky, až po zložitejšie zostavy celých ventilov pre potravinárstvo a iné odbory.

Lineárna pec s riadenou inertnou atmosférou vodíka a dusíka je schopná spájkovať a žíhať pri maximálnej teplote 1 120 °C. Prevádzka je kontinuálna až 24 hodín denne.

Počas procesu spájkovania alebo žíhania prechádzajú výrobky nahrievacou zónou, potom tavnou/vykurovacou zónou, kde prebieha riadený proces spájkovania, prípadne žíhania v kontrolovanej atmosfére.

Atmosféra môže byť tvorená buď zmesou vodíka a dusíka podľa požiadavky, alebo čistým 100% vodíkom. Práve táto presná kontrola zloženia atmosféry zabezpečuje vysokú kvalitu a čistotu spájkovaného prípadne žíhaného materiálu a povrch zbaví všetkých oxidov!

K ochladzovaniu spájkovaných alebo žíhaných komponentov dochádza v chladiacom tunely opäť v riadenej atmosfére čo zabraňuje dodatočnému znečisteniu. Na výstupe z pece majú spájkované alebo žíhané komponenty teplotu okolo 25°C čo prispieva k bezpečnosti pre obsluhujúci personál.

Celková doba spájkovania alebo žíhania sa pohybuje v rozmedzí od 40 minút až 2 hodiny podľa hmotnosti spájkovaných/žíhaných komponentov. Technologická dĺžka pece je približne 20 metrov.

Technológia lineárnej pece je umiestnená v Olomouci v Priemyselnej zóne Olomouc-Holice s výbornou dostupnosťou z diaľnice D46 a D35.

   

Technologické parametre

- Dĺžka lineárnej pece je 20 metrov vrátane nakladacej a vykladacej zóny
- Riadená atmosféra v peci je 100% vodík alebo zmesou vodíka a dusíka v presne nastavenom pomere
- Produkčná kapacita je až 100 kg spájkovaného/žíhaného materiálu za hodinu, ale kontinuálne
- Úžitkové rozmery dielov do pece môžu byť maximálne 300mm x 150mm a dĺžka do 3500mm
- Voliteľná rýchlosť posunu pásu v peci je od 50mm/minútu do 500mm/minútu